Saturday, November 11, 2017

2018 අය වැයෙන් පසු වාහන මිල වෙනස් වන හැටි

2018 අය වැයෙන් පසු වාහන මිල අඩුවැඩිවන හැටි2018 අයවැය බදු යෝජනාවලින් පසු වාහනවල මිල ගණන් වෙනස්වීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අයගේ අවධානය යොමු විය.

මේ වනවිට වාහන මිල සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂකයින් කිහිපදෙනෙකුම සිය අදහස් දක්වා ඇති අතර ඒ අනුව අනුමාන වශයෙන් ඉදිරි දිනවල වාහන මිල හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබාදී ඇත.

වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය දන්වා සිටින්නේ,

# ටොයෝටා ඇක්සිඕ, ඇක්වා, හොන්ඩා වෙසෙල්, හොන්ඩා ග්‍රේස් යන රථ රුපියල් 750,000 කින් පමණ වැඩි වනු ඇති බවයි.
# නිසාන් එක්ස් ට්‍රේල්, මිට්සුබිෂී අවුට්ලෑන්ඩර්, ටොයෝටා ප්‍රියෙස් යන වාහන රුපියල් ලක්ෂ 10 කින් ඉහළ යනු ඇති බවත්
# ටොයෝටා ප්‍රිමියෝ, ටොයොටා ඇලිඔන් යන වාහන රුපියල් ලක්ෂ 2 කින් ඉහළ යෑමට හැකි බවත් වාර්තාවේ.
# ටොයෝටා ප්‍රාඩෝ රථ රුපියල් ලක්ෂ 75 කින් වැඩි වීමට ඉඩ තිබේ.
# ලෑන්ඩ් කෘෘසර් රථ රුපියල් ලක්ෂ 125 කින් වැඩි වීමට ඉඩතිබේ.

නිසාන් ලීෆ්  රථ රුපියල් මිලියනයකින් අඩු වී ඇති බවත් සුසුකි වැගන්, ටොයෝටා විට්ස් යන රථ ලක්ෂ 4 කින් අඩු වනු ඇත.

මෙවර අයවැයේදී දැනට පවතින වසර 7 ක් තුළ ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද වෙනුවට එකවර ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද හඳුන්වා තිබේ. ඒ අනුව බදු අගයයන් පහත පරිදි වනු ඇත.Friday, November 10, 2017

නිල හරිත තීරසාර අයවැය - 2018

හරිතකරණය අනුව වාහන භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කරනවා. මේ අරමුණ සඳහා  රජයේ සියලු වාහන 2025 වනවිට හයිබ්‍රිඩ් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් කරනු ඇත.

විදුලි ත්‍රීරෝද බස් ඇතුළු විදුලිබල වාහන ආනයන බදු අඩු කරනු ඇත. එන්ජින් ධාරිතාව අනුව ආනයන බදු සූත්‍රයක් හඳුන්වා දෙනවා.

අවම වශයෙන් ලක්ෂ 10 කින් විදුලි වාහන අඩුවනු ඇත. අතිසුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා ලක්ෂ 25 කින් බදු වැඩිවනු ඇත,පොඩි වාහන සිහිනය මේ අනුව සැබෑ වනු ඇත.
vehicle tax in sri lanka 2018 budget, 2018 budget proposal sri lanka, budget 2018 sri lanka, sri lanka budget 2018 date, vehicle prices in sri lanka after budget 2018, vehicle prices after budget 2018, new vehicle tax in sri lanka

එන්ජින් ධාරිතාව 2500 ට වැඩි අධි සුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා විහේෂ බද්දක් පනවනු ඇත, ඩීසල් ත්‍රීරෝද රථ පරිසරයට හානිකර නිසා ආනයන බදු වැඩි කරනවා. දේශීය එකල්ස් කරන වාහන සඳහාද සහන සලසනවා. දැනට ත්‍රීෙරා්ද රථ අයිති අයට බංග්ලාදේශය වැනි රටවලට විකුණන්නට අවස්ථාව සලසනු ඇත. ඒ සඳහා නැව් පහසුකම් කොන්දේසි හඳුන්වා දෙනවා.

එයාර් බෑග්ස් රහිත වාහන ආනයනයට ඉඩ දෙන්නේ නැත,

ඉලෙක්ට්‍රික් බස් ලංගමයට හඳුන්වා දෙන්නට මිලියන 500 ක් මේ වසරේත් හදුන්වා දී ඇත,
චාර්ජ් කරන ස්ටේෂන් ලංකාව පුරා වැඩි කිරීමට සහන සලසනවා. කාබන් බද්දකුත් හඳන්වා දෙනු ඇත. මේ අනුව වසර 5 ක් ඇතුළත ලබාගත්  මෝටර් සයිකල් කාර් බස් සඳහා සත 17,රු 1.78 ක් හා  2.74 දවසකට ගෙවිය යුතුය.

සූර්ය බලයෙන් වාහන ආරෝපනය කරන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරිමට යෝජනා කරනවා. රජයේ සේවයකයන්ට වාහන සඳහා ලබාදෙන බදු සහනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

ඕෆ් රෝඩ් ක්‍රීඩා විදුලි වාහන සඳහා බදු සහන ලබාදීමට පියවර.

Monday, May 1, 2017

Toyota Wigo Car Price in Sri Lanka

Toyota Lanka launches first ever 1000cc brand new car in Sri Lanka.Toyota Lanka (Private) Limited, the sole authorized distributor for Toyota vehicles in Sri Lanka launched its very first 1000cc brand new vehicle to the Sri Lankan market. The Toyota ‘Wigo’ was unveiled at the Ceylon Motor Show held at the BMICH.

The ‘Wigo, is Toyota Lanka’s very first entry in the 1000cc category since the company’s inception and subsequent establishment as a front runner in the Sri Lankan automobile industry. Introduced to serve a clear market need for a high-quality yet affordable, comfortable and safe, brand-new entry level car, the ‘Wigo’ is designed with the modern family in mind.


Speaking at the launch Toyota Lanka Managing Director Shungo Yoshioka noted, “For someone buying their first car in Sri Lanka, the Wigo offers not only safety, comfort and affordability but also brings with it the opportunity to become part of a renowned and respected global brand. We at Toyota Lanka are happy to invite all potential buyers to experience the prestige of owning a Toyota, the comfort and safety of a technically sound vehicle and the high-quality after sales services that comes with Toyota’s global customer service standards.”


The ‘Wigo’ comes with a sleek exterior design, rear spoiler with integrated high-mount stop lamp and a chrome package that adds to the car’s visual appeal. The car though small is marketed as fun and easy to drive whether it is for a beginner or seasoned driver. The ‘Wigo’ gives an ample amount of legroom for the backseat passengers and also has a spacious rear luggage compartment. It also comes fully equipped with Radio/CD/MP3 with USB & Aux, power windows & door-locks, standard airbags and Anti-lock Breaking System. The vehicle runs on a 1L in-line 3 cylinder DOHC engine that guarantees high fuel efficiency and carries a 4-speed Automatic Transmission.

Sold in Sri Lanka exclusively with the Toyota 3 year/100,000km warranty, buyers will also have access to Toyota’s global standard after-sales care.

More details: http://www.toyota.lk/cars/wigo/


FIND YOUR DREAM CAR

Why Advertise on Carprices.lk ?